Blovice v letopisech
(Úvod)

V letošním roce na podzim vzpomenou Blovice 720.výročí potvrzení své existence. My lidé už jsme takoví, že si náhodně vybíráme jakási čísla, která se nám líbí – nejraději zaokrouhlená. A pak vzpomínáme na nějakého člověka, na nějakou významnou událost pár dnů, abychom si pak na nějakého člověka, na nějakou událost až do dalšího kulatého letopočtu vůbec nevzpomněli.

A přece: vzpomínky na minulost jsou pro každého z nás nesmírně důležité. Každý z nás by měl být nejen orientován na tento okamžik, na nejbližších pár dnů dopředu. Každý z nás by měl být spolehlivě zakotven i v minulosti, vědět o ní, inspirovat se jí, zkrátka a dobře – měl by vědět, že jeho existence – vedle řady náhod – je spojena i s jistotami. A mělo by se to týkat zrovna tak vlastní rodiny a vlastních předků, jako města a země, kde jsme se narodili. Jsme příliš pragmatičtí, příliš soustředění na tzv.praktický život. To samozřejmě není  žádná vada na charakteru. Ale marná sláva – chybí nám občasná zastavení a pohledy zpět. Co víme o svých předcích? Kam sahá rodinná paměť? Obávám se, že to není příliš povzbudivé. Možná, že víme něco o životě svých prarodičů – ale další generace už ani třeba nebude vědět,  kde a kdy se narodila prababička a navždy pro ni zůstane tajemstvím třeba to, jak se  jmenovala za svobodna. Fotografie teď už sice tolik neblednou jako dřív – ale nemluví.

A stejné je to i s historií země a místa, kde jsme se narodili, kde žijeme. Je špatné, když nám historie nic neříká. A tak si my všichni v následujících vydáních Blovických novin možná až do konce roku budeme připomínat zakulacené výročí. Autory článků o historii města od dob nejstarších až téměř do současnosti jsou osoby nejpovolanější: pracovník Muzea jižního Plzeňska Mgr.Josef Koželuh a městský kronikář Mgr.Václav Kovářík .

Samozřejmě je rozsah Blovických novin takový, že se musí události vybírat – nebude tu tedy všechno. Možná některý z pamětníků novějších událostí bude leccos postrádat – omluvte prosím autory, pokud vynechají něco, co třeba právě vy osobně považujete za důležité. Vy všichni, kteří jste navštívili 12.února skvělou přednášku Mgr.Koželuha o nejstarší historii Blovic a byli jste stejně jako já nadšeni, s jakou bravurou a lehkostí podloženou velkými znalostmi bezpečně přitahuje pozornost početného publika, mi jistě dáte za pravdu, že nelze než souhlasit s jeho slovy, jimiž přednášku zakončil: K historii se nelze vrátit jednou, k historii je třeba se opakovaně vracet. Těšme se na všechny budoucí návraty!

Zdeněk Sviták

- | Titulní stránka | 1.část